Siapa Dia “Ketua” Dan Siapa Dia “Pemimpin”? (Perkongsian Ringkas)

Definisi “Ketua” dan “Pemimpin”.

·Ketua : Seseorang yang dilantik untuk mengetuai sesebuah skuad/kumpulan/pasukan/unit/jabatan/organisasi dengan tujuan untuk mengurus dan memberikan sebuah arahan kepada anak-anak buah skuad/kumpula/pasukan/unit/jabatan/organisasi.
·Pemimpin : Seseorang yang memimpin dan melakukan kerja dengan sukarela tanpa arahan dan lantikan. Pemimpin tidak mengarah sebaliknya berkerjasama dengan anak-anak buah yang dipimpinnya serta bertolak ansur dengan mereka.

Kedudukan Raja/Sultan.

·Bagi raja/sultan yang mana menjadi pemerintah tertinggi dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem beraja, raja/sultan itu merupakan seorang ketua dan juga pemimpin kerana raja/sultan mampu mengeluarkan sebuah arahan yang tegas dan dalam masa yang sama juga mencadangkan dengan hemah serta mendengar cadangan rakyat yang mana ianya juga merupakan sebahagian dari sikap seorang pemimpin.

Dua Sikap Ketua Dan Dua Sikap Pengikut (Anak-Anak Buah).

·Ketua Yang Baik : Ketua yang baik itu bukan sekadar mengurus dan mengarah sebaliknya dia juga mampu memimpin para pengikutnya dengan baik. Dia mengarah, memeriksa dan menilai, dan dia juga turut serta melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para pengikutnya serta mendengar apa-apa jua cadangan yang bernas yang dikemukakan oleh pengikut-pengikutnya tanpa menolaknya mentah-mentah. Ketua yang baik itu adalah contoh ikutan bagi para pengikutnya dan sentiasa menjaga disiplin diri.
·Ketua Yang Buruk : Ketua yang buruk itu hanya mengarah tanpa turut serta dalam melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ketua itu hanya menilai tanpa memeriksa dan mengambil tahu sebarang masalah yang timbul dalam pekerjaan serta yang dihadapi oleh pengikut-pengikutnya. Disiplin diri tidak terjaga menjadikannya contoh yang buruk bagi para pengikutnya.
·Pengikut Yang Baik : Pengikut yang baik itu akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh rasa jujur, amanah serta bertanggungjawab tanpa mengharapkan sebarang imbuhan serta menghormati ketua-ketua, pemimpin-pemimpin dan rakan-rakan di dalam skuad/kumpulan/pasukan/unit/jabatan/organisasi yang dihadirinya. Pengikut yang baik itu berkerja dengan penuh dedikasi tanpa mengira penat-lelah yang dihadapinya serta sentiasa menjaga disiplin diri dan di tempat kerja.
·Pengikut Yang Buruk : Pengikut yang buruk itu lalai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya, berlaku tidak jujur dalam pekerjaan tetapi menghrapkan imbuhan yang tidak setimpal dengan kerjanya. Pengikut tersebut tidak menghormati ketua-ketua, pemimpin-pemimpin serta rakan-rakan dalam skuad/kumpulan/pasukan/unit/jabatan/organisasi yang dihadirinya. Pengikut sebegini cenderung tidak memiliki disiplin diri dan sentiasa ingkar dengan apa jua arahan yang diberikan dalam skuad/kumpulan/pasukan/unit/jabatan/organisasi tersebut.

*Hasil perkongsian daripada: S/Insp Adinin Hj Ahmad, Ketua Bahagian IT, Pasukan Polis DiRaja Brunei. Terima kasih diucapkan kepada beliau kerana sudi berkongsi ilmu dengan staf-staf IT.

Posted from WordPress for Android

Advertisements